video thể thao,tô màu bóng đá-“Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” hiện thực hóa nghị quyết của Đảng
vị trí của bạn:video thể thao,tô màu bóng đá > tuyển dụng nhân tài > “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” hiện thực hóa nghị quyết của Đảng
“Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” hiện thực hóa nghị quyết của Đảng
ngày phát hành:2023-09-05 13:08    Số lần nhấp:170

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa qua để lại dấu ấn sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, bốn bài học mà Tổng Bí thư nêu ra là sự chắt lọc, kết tinh từ thực tiễn đất nước, có ý nghĩa rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức lớn với những diễn biến phức tạp hơn dự báo và có lĩnh vực khả năng còn khó khăn hơn nhiều trong năm 2023. Trong bối cảnh ấy, theo nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế, Việt Nam là điểm sáng "trong bức tranh xám màu” của kinh tế toàn cầu. Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Tổng Bí thư cho rằng cần tiếp tục kế thừa, phát huy ba bài học đã được rút ra trước đây, đồng thời bổ sung thêm một bài học mới, đó là nâng cao hơn nữa năng lực dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh,... Đoàn kết thống nhất, bài học xuyên suốt mọi thời đại Đây là một trong những bài học mang giá trị lịch sử, xuyên suốt quá trình dựng nước,tuyển dụng nhân tài giữ nước; quá trình đấu tranh cách mạng và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và dân tộc ta được Tổng Bí thư nhắc đến nhiều lần trong các sự kiện chính trị quan trọng, hay các hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị gần đây. Tại Hội nghị Chính phủ lần này, thêm một lần nữa, Tổng Bí thư nhấn mạnh bài học này: Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo tinh thần "Tiền hô hậu ủng”, "Nhất hô bá ứng”, "Trên dưới đồng lòng”, "Dọc ngang thông suốt”. Đây không chỉ là tinh thần đoàn kết, thống nhất mà còn là bài học về ý chí, hành động phải triệu người như một của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân ta ở mọi miền Tổ quốc trong tổ chức thực hiện các quyết sách của Đảng. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo tinh thần "Tiền hô hậu ủng”, "Nhất hô bá ứng”, "Trên dưới đồng lòng”, "Dọc ngang thông suốt”.