video thể thao,tô màu bóng đá-Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khảo sát tại Gia Bình
vị trí của bạn:video thể thao,tô màu bóng đá > tuyển dụng nhân tài > Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khảo sát tại Gia Bình
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khảo sát tại Gia Bình
ngày phát hành:2023-09-01 12:06    Số lần nhấp:77

(BTV) Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Ban CHQS cấp xã, thi trấn tại Ban CHQS huyện Gia Bình, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, Quân khu 1.

Tổng cục Chính trị khảo sát, nắm tình hình tại huyện Gia Bình Nội dung khảo sát tập trung vào hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Ban CHQS cấp xã, thị trấn đồng thời trao đổi những bất cập, vướng mắc và những kiến nghị đề xuất bảo đảm phù hợp thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự,tuyển dụng nhân tài quốc phòng địa phương. Đoàn công tác Tổng cục Chính trị ghi nhận kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Ban CHQS cấp xã, thị trấn huyện Gia Bình. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS cấp xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.   Trung tâm VHTT&TT huyện Gia Bình