video thể thao,tô màu bóng đá-Bảng lương Kiểm tra viên chính mới nhất hiện nay? Kiểm tra viên chính do ai có thẩm quyền bổ nhiệm?
vị trí của bạn:video thể thao,tô màu bóng đá > tuyển dụng nhân tài > Bảng lương Kiểm tra viên chính mới nhất hiện nay? Kiểm tra viên chính do ai có thẩm quyền bổ nhiệm?
Bảng lương Kiểm tra viên chính mới nhất hiện nay? Kiểm tra viên chính do ai có thẩm quyền bổ nhiệm?
ngày phát hành:2023-09-16 13:39    Số lần nhấp:105
Bảng lương Kiểm tra viên chính mới nhất hiện nay? Kiểm tra viên chính do ai có thẩm quyền bổ nhiệm? Kiểm tra viên chính có hành vi vi phạm pháp luật thì bị xử lý như thế nào? Bảng lương Kiểm tra viên chính mới nhất hiện nay?

Kiểm tra viên chính được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát loại A2 ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, cụ thể như sau:

Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

Hiện nay, theo Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, bảng lương Kiểm tra viên chính mới nhất hiện nay được quy định như sau:

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

(Đơn vị: Đồng)

Bậc 1

4,40

7.920.000

Bậc 2

4,74

8.532.000

Bậc 3

5,08

9.144.000

Bậc 4

5,42

9.756.000

Bậc 5

5,76

10.368.000

Bậc 6

6,10

10.980.000

Bậc 7

6,44

11.592.000

Bậc 8

6,78

12.204.000

Kiểm tra viên chính do ai có thẩm quyền bổ nhiệm?

Thẩm quyền bổ nhiệm Kiểm tra viên chính được quy định tại khoản 5 Điều 63 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao1. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác và xây dựng Viện kiểm sát nhân dân; quyết định các vấn đề về công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.2. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị, điều lệ, quy chế, chế độ công tác áp dụng đối với Viện kiểm sát nhân dân.3. Quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn; quyết định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới; quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.4. Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Kiểm sát viên cao cấp,tuyển dụng nhân tài Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên các ngạch, Kiểm tra viên các ngạch.6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền.7. Kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh; chỉ đạo việc xây dựng và trình dự án luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh.8. Trình Chủ tịch nước ý kiến của mình về những trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình.9. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tổng kết kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân.10. Tham dự các phiên họp của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bàn về việc hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.11. Kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.12. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước; trả lời chất vấn, kiến nghị, yêu cầu của đại biểu Quốc hội.13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Kiểm tra viên chính do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền bổ nhiệm.

Bảng lương Kiểm tra viên chính mới nhất hiện nay

Bảng lương Kiểm tra viên chính mới nhất hiện nay? Kiểm tra viên chính do ai có thẩm quyền bổ nhiệm? (Hình từ Internet)

Kiểm tra viên chính có hành vi vi phạm pháp luật thì bị xử lý như thế nào?

Kiểm tra viên chính có hành vi vi phạm pháp luật thì bị xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 90 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 như sau:

Kiểm tra viên1. Kiểm tra viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để giúp Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.2. Kiểm tra viên có các ngạch sau đây:a) Kiểm tra viên;b) Kiểm tra viên chính;c) Kiểm tra viên cao cấp.3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.4. Kiểm tra viên có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:a) Nghiên cứu hồ sơ vụ, việc và báo cáo kết quả với Kiểm sát viên;b) Lập hồ sơ kiểm sát vụ, việc;c) Giúp Kiểm sát viên thực hiện hoạt động khác khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Viện trưởng.5. Kiểm tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Kiểm sát viên và trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, nếu Kiểm tra viên chính có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Huỳnh Lê Bình Nhi