video thể thao,tô màu bóng đá-Thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ công trình xây dựng cơ bản
vị trí của bạn:video thể thao,tô màu bóng đá > trung tâm tin tức > Thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ công trình xây dựng cơ bản
Thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ công trình xây dựng cơ bản
ngày phát hành:2023-08-28 13:37    Số lần nhấp:108

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Từ đầu năm đến nay, quận Ninh Kiều đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy công tác xây dựng cơ bản. Ðặc biệt, Quận ủy, UBND quận Ninh Kiều tích cực chỉ đạo các ngành, các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, thúc đẩy tiến độ công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn...

Quận Ninh Kiều họp bàn, chuẩn bị nghị hội chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng cơ bản, kiến thiết thị chính, chỉnh trang đô thị được tập trung chỉ đạo thực hiện để xây dựng cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, cùng với việc lập lại trật tự, kỷ cương đô thị được tăng cường theo chủ đề năm của quận "Tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác trật tự đô thị và quản lý đất đai, đất công trên địa bàn" được thực hiện thường xuyên. Qua đó, Ninh Kiều đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng trách nhiệm cùng giám sát và giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị, góp phần làm cho bộ mặt đô thị thêm sáng - xanh - sạch - đẹp…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn tồn tại, hạn chế, là "điểm nghẽn" trong triển khai các dự án đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư phục vụ phát triển KT-XH của quận; tiến độ giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm, nhất là các dự án trọng điểm… Ðể tháo gỡ các tồn tại, hạn chế, Quận ủy Ninh Kiều yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả những cách làm hay, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung các nội dung chủ yếu, như tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, đặc biệt pháp luật về đất đai, về quy hoạch; tính công khai minh bạch, cũng như quy trình lấy ý kiến người dân trước khi thiết kế, phê duyệt dự án nhằm tạo sự đồng thuận của người dân khi bị ảnh hưởng bởi dự án; sự đồng thuận về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nắm và hiểu được. Công tác rà soát các quy hoạch về đất đai, giao thông, xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan đến các công trình, dự án; việc công khai, minh bạch các công trình, dự án ra dân trên địa bàn. Việc xác định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là một nhiệm vụ quan trọng đối với phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu tái định cư theo hướng hiện đại, đảm bảo người dân bị ảnh hưởng có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Việc huy động và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong chấp hành chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các giải pháp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực,trung tâm tin tức kinh nghiệm, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp, có chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp, kịp thời cho đội ngũ cán bộ tham gia làm công tác này...

Qua thực tế, các cơ quan, đơn vị thuộc quận cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp, tránh quy hoạch, dự án "treo", gây thất thoát, lãng phí, khó cho công tác quản lý cũng như việc sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm sát thực tiễn, dự trù được các tình huống phát sinh, từ đó đề ra các biện pháp xử lý phù hợp. Giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kịp thời bàn giao mặt bằng để công trình, dự án sớm được triển khai cũng cần phát huy; đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác kiểm tra, thanh tra, có biện pháp huy động sự giám sát của cộng đồng nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm; xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, đầu tư, xây dựng, hành lang an toàn giao thông, công trình công cộng cần được tăng cường…

Ðể thực hiện có hiệu quả, Quận ủy Ninh Kiều xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Theo đó, hội nghị sẽ diễn ra vào đầu tháng 8-2023, với sự tham dự của sở, ngành chức năng TP Cần Thơ, của quận Ninh Kiều và các phường trên địa bàn. Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều sẽ báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Quận ủy Ninh Kiều cũng mời sở, ngành thành phố; các phòng, ban, các phường thuộc quận báo cáo tham luận xung quanh nội dung trên và gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị…

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, cho biết: "Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn; kịp thời khắc phục những khó khăn, giải quyết dứt điểm những vướng mắc; đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng đúng và vượt tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Ðồng thời, hội nghị còn tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những cách làm hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn trong thời gian qua. Từ đó đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, công trình xây dựng cơ bản, phát triển KT-XH thời gian tới…".