video thể thao,tô màu bóng đá-Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
vị trí của bạn:video thể thao,tô màu bóng đá > hợp tác trao đổi > Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
ngày phát hành:2023-09-05 12:06    Số lần nhấp:128

YênBái - Ngày 10/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

>> Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái: Rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành >> 130 học viên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  Năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác KTGS, kỷ luật Đảng. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.  Công tác KTGS, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt,Trang web sự kiện thể thao góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.069 tổ chức Đảng và 324.403 đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.533 tổ chức Đảng và 10.475 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức Đảng; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức Đảng và 5.356 đảng viên; cấp ủy các cấp thực hiện giám sát chuyên đề 43.356 tổ chức Đảng và 147.448 đảng viên... UBKT Trung ương và UBKT các địa phương đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.  Nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, xử lý dứt điểm, kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng nhiều năm; kiểm tra kết luận, xử lý kịp thời các tổ chức Đảng,hợp tác trao đổi đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo... Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác KTGS năm 2022. Đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS và kỷ luật Đảng.  Tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác KTGS, kỷ luật Đảng; hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa KT với GS; KTGS tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi có nhiều vụ, việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, UBKT các cấp tích cực tham mưu và đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...